SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály

Konferencie a semináre

16.05. - 18.05.2018 Medzinárodná konferencia Incoboz 2018
22.05.2018 Dni facility managementu
21.03. - 23.03.2018 IBP Celoslovenský autorizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
13.03. - 14.03.2018 konferencia NEWMATEC
14.02. - 15.02.2017 1. ročník CEO Fórum Slovensko
6. - 8.11.2017 Konferencia TUKE
25.10. - 27.10.2017 Celoslovenský seminár Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v praxi
24.10. - 25.10.2017 Facility management 2017
17.10. - 20.10.2017 Medzinárodná výstava OOPP v Düsseldorfe
11.10. - 13.10.2017 Celoslovenský aktualizačný seminár v hoteli Permon
03.09. - 06.09.2017 Safety and health at works 2017 Singapore
04. - 06.06.2017 Workshop a guľatý stôl Spoločnej vízie ČR
17. - 19.05.2017 Incoboz 2017
03.05. 2017 Workshop Spoločnej vízie "BOZP od legislatívy po prax"
12.04.2017 Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
06. - 07.04.2017 Konferencia na Technickej univerzite v poľskom Rzeszówe
31.3.2017 Valné zhromaždenie ISHCCO Dánsko
22. - 25.03.2017 Coneco Racioenergia
15. - 17.03.2017 Celoslovenský seminár IBP
06. - 10.03.2017 Vykurovanie 2017
21. - 22.02.2017 Medzinárodné technické sympózium
14. - 16.11.2016 Aktuálne otázky bezpečnosti práce
9. - 10.11.2016 VIX. Medzinárodná konferencia BEZPEČNÁ STAVBA
2. - 4.11.2016 Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi.
27.10.2016 Workshop Spoločná vízia, o.z. „Dobrá prax – výstavba“
24. - 26.10.2016 Celoslovenský seminár - BOZP a ochrana pred požiarmi v praxi
24.10. – 25.10.2016 Konferencia EU–OSHA v Bratislave
13. - 16.10.2016 Autosalón Nitra
23. - 24.9.2016 Seminár Bezpečnosť a služby prevencie, kvalita a efektivita ako účinná eliminácia rizika v pracovnom prostredí
27.-31.7. 2016 Medzinárodná konferencia aplikovanej ergonómie
22. – 23.4.2016 Medzinárodná konferencia Krakov, Poľsko
6.6.2016 Zpracování plánu BOZP v praxi 2016
11.-13.05. 2016 Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi
25.– 27.4.2016 Celoslovenský seminár – BOZP a ochrana pred požiarmi v praxi
18.5. - 20.5. 2016 INCOBOZ MEDZINÁRODNÁ konferencia BOZP
11.05. - 13.05. 2016 Celoslovenský aktualizačný seminár
6. – 9.4.2016 CONECO RACIOENERGIA 2016
7.4.2016 Guľatý stôl - RADA Spoločnej vízie ČR, Hotel Maximus Resort, Brno
7.4.2016 Novela zákonov činnosti koordinátora BOZP na stavenisku, Hotel Maximus Resort, Brno
23. a 24. 2. 2016 MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ SEMINÁŘ - P O S T U P práce ve výškách od A do Z
18. - 20.11. 2015 Aktuálne otázky BOZP
19. - 20.11. 2015 - sa bude konať VII. Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA v Hoteli Maximus Resort v Brne
7.10. 2015 - 13. ročník vedecko – odbornej Konferencie FACILITY MANAGEMENT 2015
5. - 6.12. 2014 - Stretnutie Spoločnej vízie a zástupcov Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracovników Sluzby BHP
9. – 10.10.2014 V. medzinárodní konference Bezpečná stavba : Plán BOZP na staveništi a jeho ekonomické dopady na zhotovitele
19. – 21.11.2014 XXVII. Medzinárodná konferencia, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso
17 – 18.6. 2014 Safety & Health Expo 2014, Londýn
24 – 27.8.2014 XX World Congress on Safety and Health at Work 2014, Frankfurt
21 – 23. 5. 2014 Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2014, Bojnice
14.2.2014 - Valné zhromaždenie Společné vize ČR, Brno
13. – 14. Marec 2014 - XXXI. KONGRES PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA a jubilejná vedecká konferencia X. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie, Martin
19 - 23 júl 2014 - 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics - AHFE 2014, Krakow
24. - 25.10. 2013 - Medzinárodní konference - bezpečná stavba, Brno
17.10. 2013 Seminár BOZP "Bezpečná stavba - FIKCIA?", Prievidza
27.6.2013 seminár k Nov. zák. č.124/2006 Z.z., Prievidza
15. – 17. máj 2013 - MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA Bezpečné pracovisko ČESKO – SLOVENSKÝ SEMINÁR, Bojnice
SEMINÁR – Workshop Činnosť koordinátora BOZP počas realizácie stavby, Prievidza
1. Medzinárodná konferencia - Bezpečná stavba, Olomouc
4.th Int. Conference in San Francisco 2012, San Francisco
Seminár na veľtrhu CONECO RACIOENERGIA 2012, Bratislava
Seminár: Pracovná zdravotná služba - aktuality k zmenám v legislatíve - 17.02.2012 o 9.00 hod., Prievidza
09.02.2012 SEMINÁR k novele : Zákona NR SR 124/2006 Z.z., Previdza