SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály

Naše odborné stanoviská

  • Stanovisko k problematike požiarnych uzáverov - "požiarnych dverí" v bytových domov - dokument
  • Stanovisko k uvedeniu zariadení do prevádzky - dokument
  • Stanovisko k perióde opakovaného oboznamovania a informovania zamestnancov po novele zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - dokument
  • Stanovisko k vstupným LPP - dokument
  • Stanovisko BOZPO, s.r.o. k uplatňovaniu § 21 ods. 2 vyhlášky 508/2009 Z.z. - dokument