SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály
bok
Služby od profesionálov

BOZPO, s.r.o. pod značkou BOZPO je spoločnosť poskytujúca preventívne a ochranné služby (bezpečnostnotechnickú a pracovnú zdravotnú službu) v SR a ČR.

V základnej oblasti bezpečnostnotechnickej služby a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je lídrom v špecializovanom outsourcingu BOZP v SR.
 
BOZPO, s.r.o. ako jedna z prvých spoločností v SR ukázala, že je možné dodávateľským spôsobom zabezpečiť na vysokej úrovni a efektívne odborné legislatívne požiadavky zákona o bezpečnosti práce a európskej smernice EHS.