03.02. – 06.03.2020 Základná odborná príprava TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Základnú odbornú prípravu TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY.

Odborná príprava je realizovaná na základe udelenej akreditácie MVSR č. 8/2017. Prebieha v 3-týždňových sústredeniach. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany vydáva príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

Trvanie prípravy: 03.02.2020 – 06.03.2020

Rozsah: 120 hodín

Kurz prebieha v týždenných sústredeniach:

  1. Týždeň : 03.02 – 07.02.2020
  2. Týždeň: 17.02 – 21.02.2020
  3. Týždeň: 02.03 – 06.03.2020

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu. Z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov sa môže termín otvorenia odbornej prípravy posúvať.

Podmienka: Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže podľa § 11 ods. ods. 3  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Možnosť absolvovať kurz cez Úrad práce prostredníctvom projektu REPAS+

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.sk

Share.

Comments are closed.