nedeľa, september 20
  • English

04.08. – 05.08.2020 Dezinfekčné prípravky na profesionálne použitie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje :

Odbornú prípravu / aktualizačnú odbornú prípravu pre prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov.

Termín : 04.08. – 05.08.2020 so začiatkom o 8:30 hod.  

Miesto školenia : dištančná forma. Po obdržaní objednávky Vám deň pred školením bude zaslaný link, cez ktorý sa pripojíte na online vzdelávanie.

Cieľová skupina pre odbornú prípravu: pre uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na prácu v oblasti DDD v zmysle § 15 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia v platnom znení, pre osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (DDD) v rámci aktualizácie odborných vedomostí.

Cieľová skupina pre aktualizačnú odbornú prípravu: osobám s odbornou spôsobilosťou na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov v zmysle § 15 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v rámci povinnej aktualizácie vedomostí minimálne 1 x za 5 rokov; pre osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (DDD).

Kontaktná osoba:

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková
Vedúca oddelenia PZS
mobil: +421 918 805 871

Môžete nás kontaktovať aj emailom: andrea.gasparikova@boz.sk

Prihláška na stiahnutie TU.

Share.

Comments are closed.