07.04.2021 Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na : Odbornú prípravu / aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Termín: 07.04.2021 

Čas: 8:00 hod.

Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Kontaktná osoba:

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková
Vedúca oddelenia PZS
mobil: +421 918 805 871

Prihláška na stiahnutie

Cieľová skupina: odborná príprava na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest základná aj aktualizačná po 5 rokoch určená pre organizácie, firmy, resp. osoby ktoré majú záujem získať oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb ako aj zamestnancom a osobám, ktoré zodpovedajú za samotný proces odstraňovania a manipulácie s takýmto materiálom.

 

Share.

Comments are closed.