pondelok, 27 marca
  • English

08.03.2023 – Školenie prvej pomoci – Prievidza

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje : 

Školenie prvej pomoci

Termín : 08.03.2023 o 9.00 hod

Miesto školenia : BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza

Prihláška na kurz v PDF

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť školenie prvej pomoci:

V zmysle § 30d, odsek 1, písmeno h, bod 4 a 5 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. náplňou činnosti PZS je:  

•             organizovanie systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov, 

•             organizovanie vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu.

V zmysle § 8, odsek 1, písmeno a), bod 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. je zamestnávateľ povinný: 

•             určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru.

Kontaktná osoba: 

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková
Vedúca oddelenia PZS
mobil: +421 918 805 871
andrea.gasparikova@boz.sk

Share.

Comments are closed.