utorok, 30 mája
  • English

08.06. 2023 – Školenie prvej pomoci – Prievidza

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Školenie prvej pomoci

Termín: 08.06. 2023 o 9.00 hod

Miesto školenia : BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 931 04 Bratislava

Prihláška na kurz v PDF

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť školenie prvej pomoci:

V zmysle § 30d, odsek 1, písmeno h, bod 4 a 5 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. náplňou činnosti PZS je: 

  • organizovanie systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov,
  • organizovanie vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu.

V zmysle § 8, odsek 1, písmeno a), bod 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. je zamestnávateľ povinný:

  •     určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru.

 

Share.

Comments are closed.