10.9. – 26.10. Základný kurz bezpečnostný technik

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť Bozpo, s.r.o. Vás pozýva na Základný kurz bezpečnostný technik.

Kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Kurz prebieha v štyroch sústredeniach a je ukončený záverečným overením vedomostí. Účastník získa osvedčenie Bezpečnostného technika. Podmienkou na zaradenie do kurzu je ukončené úplne stredné vzdelanie alebo úplne stredné odborné vzdelanie.

Termíny:

  1. sústredenie 10.09.2018 – 14.09.2018
  2. sústredenie 24.09.2018 – 28.09.2018
  3. sústredenie 08.10.2018 – 12.10.2018
  4. sústredenie 22.10.2018 – 26.10.2018

Rozsah: 176 hodín

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu.

Rekvalifikačný kurz RE-PAS – hradený cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vďaka projektu RE-PAS možnosť získať kurz ÚPLNE ZADARMO!

Kontaktné osoby:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196
email: michaela.antalova@boz.sk

Mgr. Róbert Šujan
Vedúci oddelenia školení a kurzov
mobil: +421 907 712 294 
email: robert.sujan@boz.sk

 

Share.

Comments are closed.