11.04. – 13.04. 2018 Základný kurz na obsluhu motorového vozíka

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO,  s.r.o. Vás pozýva na Základný kurz na obsluhu motorového vozíka

Kurz je zameraný na výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia. Motorový vozík môže obsluhovať len osoba staršia ako 18. rokov, zdravotne spôsobilá, vlastniaca vodičské oprávnenie skupiny B,C,D alebo T, ktorá získala kvalifikáciu v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii. Účastník kurzu získa „Preukaz obsluhy motorového vozíka“.

Termín: 11.04. 2018 – 13.04. 2018

Rozsah: Podľa druhu, triedy a spôsobu riadenia Motorového vozíka

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu.

Rekvalifikačný kurz RE-PAS – hradený cez úrad práce. Vďaka projektu RE-PAS možnosť získať kurz ÚPLNE ZADARMO!

Kontaktné osoby:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196
email: michaela.antalova@boz.sk

Mgr. Róbert Šujan
Vedúci oddelenia školení a kurzov
mobil: +421 907 712 294 
email: robert.sujan@boz.sk

Share.

Comments are closed.