nedeľa, november 17
  • English

11.11. – 12.11. 2013 Bilbao – kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) s názvom „Spolupráca pri prevencii rizík“

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

V dňoch 11. a 12. novembra 2013 sa ukončila kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) s názvom „Spolupráca pri prevencii rizík“. Vyvrcholením kampane bol samit, ktorý sa konal v priestoroch konferenčného centra Bizkaia Aretoa v Bilbau v Španielsku.
Za účasti hlavných odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj zástupcov predsedníctva EÚ, členov Európskej komisie, sociálnych partnerov EÚ, a štátnych správ a samospráv, ktoré kampaň podporili, prebehlo vyhodnotenie kampane za obdobie 2012/2013. Samitu sa zúčastnil aj zástupca našej spoločnosti s cieľom získania odbornej podpory na európskej úrovni pri riešení problematiky rizík.

Kampane sa od apríla 2012 zúčastnilo 87 spoločností a organizácií a je vnímaná ako obrovský prínos BOZP v oblasti zlepšovania pracovných podmienok. Bolo prednesených mnoho prínosných a vecných prezentácií na rôzne témy v oblasti BOZP. Prebehli panelové diskusie a bolo prednesených niekoľko návrhov do budúcnosti.

Súčasťou samitu boli tri „workshopy“ s témami „Osvedčené postupy v riadení a vedení a participácie zamestnancov“, „Porovnávanie v oblasti BOZP“ a „Úspešné nadväzovanie kontaktov a vedenie kampaní v oblasti BOZP“.
Na záver bola predstavená nasledujúca kampaň 2014/2015 s témou „Riadenie stresu“ so začiatkom v prvom kvartáli 2014.

bilbao2013 ebc5b

Share.

Comments are closed.