utorok, 30 mája
  • English

30.03.2023 –  31.03.2023 – Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Odbornú prípravu / aktualizačnú odbornú prípravu na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Termín: 30.03.2023 –  31.03.2023 o 8:30h

Miesto konania: dištančná forma. Po obdržaní objednávky Vám deň pred školením bude zaslaný link, cez ktorý sa pripojíte na online vzdelávanie.

Prihláška na odbornú prípravu v PDF

Cieľová skupina pre odbornú prípravu: pre uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na prácu v oblasti DDD v zmysle § 15 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia v platnom znení, pre osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (DDD) v rámci aktualizácie odborných vedomostí.

Cieľová skupina pre aktualizačnú odbornú prípravu: osobám s odbornou spôsobilosťou na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov v zmysle § 15 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v rámci povinnej aktualizácie vedomostí minimálne 1 x za 5 rokov; pre osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (DDD).

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková
Vedúca oddelenia PZS
mobil: +421 918 805 871
andrea.gasparikova@boz.sk

Share.

Comments are closed.