nedeľa, november 17
  • English

15. – 17. MÁJ 2013 – MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA BEZPEČNÉ PRACOVISKO ČESKO – SLOVENSKÝ SEMINÁR

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

V dňoch 15. – 17. mája 2013 sa uskutočnila v kúpeľnom meste Bojnice – MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA BEZPEČNÉ PRACOVISKO ČESKO – SLOVENSKÝ SEMINÁR pod záštitou Ministerstva práce sociálních věcí ČR.

140 účastníkov si počas 3 dní vypočulo viacero zaujímavých prednášok a príspevkov z problematiky BOZP, ale hlavne veľa príkladov z praxe. 

Počas konferencie boli k dispozícii v priestore vystavovateľov ukážky diagnostickej a medicínskej techniky, ukážky OOPP a lezeckej techniky, ako aj praktický nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie na resuscitačnom modeli.

Naše pozvanie prijalo množstvo významných hostí nielen zo Slovenska. Konferencie sa aktívne zúčastnili autority z Talianska, Japonska, Veľkej Británie ale aj zo Spojených arabských emirátov, i Nového Zélandu.

Cieľom konferencie bola prezentácia nových trendov, postupov prevencie a skúseností v BOZP. Prednášajúci zhodnotili súčasnú situáciu BOZP v EÚ, aktuálny stav legislatívy v SR a ČR, ale tiež sa pokúsili priblížiť účastníkom príklady implementácie dobrej praxe a účinných riešení.

Konferenciu slávnostne zahájili Mgr. Roman Chlopčík náměstek ministryně MPSV ČR, Ing. Andrej Gmitter generálny riaditeľ NIP SR a Franitšek Tám primátor mesta Bojnice.

Viac fotografí nájdete vo fotogalérii.  

Share.

Comments are closed.