16.04. – 18.05.2018 Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na kurz: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Príprava prebieha v troch sústredeniach. Účastník prípravy získa Potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany, ktoré je potrebné predložiť na prihlásenie sa na overenie vedomostí príslušnému krajskému riaditeľstvu HaZZ.

Termíny:

  1. sústredenie 16.04.2018 – 20.04.2018
  2. sústredenie 30.04.2018 – 04.05.2018
  3. sústredenie 14.05.2018 – 18.05.2018

Rozsah: 120. hodín

Miesto: Prievidza

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu.

Rekvalifikačný kurz RE-PAS – hradený cez úrad práce. Vďaka projektu RE-PAS možnosť získať kurz ÚPLNE ZADARMO!

Kontaktné osoby:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196
email: michaela.antalova@boz.sk

Mgr. Róbert Šujan
Vedúci oddelenia školení a kurzov
mobil: +421 907 712 294 
email: robert.sujan@boz.sk

Share.

Comments are closed.