štvrtok, január 28
  • English

16.10.2020 Odborná príprava/aktualizačná odborná príprava na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Odbornú prípravu / aktualizačnú odbornú prípravu na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest.

Termín: 16.10.2020 o 8.30 hod.

Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Kontaktné osoby:

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková
Vedúca oddelenia PZS
mobil: +421 918 805 871

Môžete nás kontaktovať aj emailom: andrea.gasparikova@boz.sk

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

Cieľová skupina: organizácie, firmy, resp. osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov.

Share.

Comments are closed.