nedeľa, október 17
  • English

18.10.2021 – 23.11.2021 –  Základná odborná príprava – TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Základnú odbornú prípravu TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY.

Odborná príprava je realizovaná na základe udelenej akreditácie MVSR č. 8/2017. Prebieha v 3-týždňových sústredeniach. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany vydáva príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

Trvanie prípravy: 18.10.2021 – 23.11.2021

Rozsah: 120 hodín

Cena: 354 eur s DPH

Kurz prebieha v týždenných sústredeniach len prezenčnou formou.

  1. Týždeň : 18.10 – 22.10.2021
  2. Týždeň: 02.11 – 05.11.2021
  3. Týždeň: 15.11 – 23.11.2021

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Prihláška na kurz v PDF

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu a v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernenia vlády SR

Podmienka: Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže podľa § 11 ods. ods. 3  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Kontaktná osoba: 

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

email: michaela.antalova@boz.sk

Share.

Comments are closed.