19.04.2021 – 14.05.2021 Základný kurz BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť Bozpo, s.r.o. Vás pozýva na Základný kurz BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK.

Kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Kurz prebieha v 4-týždňových sústredeniach a je ukončený záverečným overením vedomostí. Účastník získa osvedčenie Bezpečnostného technika.

Trvanie kurzu: 19.04.2021 – 14.05.2021

Rozsah: 176 hodín

Kurz prebieha v týždenných sústredeniach:

  1. Týždeň: 19.04 – 23.04.2021 Audiovizuálna forma školenia prostredníctvom Microsoft Teams
  2. Týždeň: 26.04 – 30.04.2021 E-learning
  3. Týždeň: 03.05 – 07.05.2021  Audiovizuálna forma školenia prostredníctvom Microsoft Teams
  4. Týždeň: 10.05 – 14.05.2021 E-learning

17.5.2021 Záverečné overenie vedomostí – SKÚŠKY – len prezenčná forma !

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu.

Podmienkou na zaradenie do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie !

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

email: michaela.antalova@boz.sk

Share.

Comments are closed.