nedeľa, október 17
  • English

20.09.2021 – Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Názov školenia: Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Termín: 20.09.2021 so začiatkom o 08:30 hod.

Miesto konania: online

Cieľová skupina: organizácie, firmy, resp. osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov.

Prihláška na stiahnutie v PDF

Kontaktná osoba: Bc. Mgr. Andrea Gašparíková

0918 805 871

mail: andrea.gasparikova@boz.sk

 

 

Share.

Comments are closed.