22.04.2021 Odborná príprava/aktualizačná odborná príprava pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na: Odbornú prípravu/aktualizačnú odbornú prípravu pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Termín: 22.04.2021 

Čas: 08:30 hod.

Kontaktná osoba: 

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková
Vedúca oddelenia PZS

Email: andrea.gasparikova@boz.sk
mobil: +421 918 805 871

Prihláška na stiahnutie v PDF 

 

Cieľová skupina: organizácie, firmy, resp. osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov.

Share.

Comments are closed.