pondelok, október 18
  • English

23.11.2021 – Kurz prvej pomoci – Bratislava

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje : Kurz prvej pomoci 

Termín : 23.11.2021 od 10.00 hod.  

Miesto školenia : BOZPO, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava

Prihláška na kurz v PDF

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť školenie prvej pomoci:

V zmysle § 30d, odsek 1, písmeno h, bod 4 a 5 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. náplňou činnosti PZS je: 

  • organizovanie systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov,
  • organizovanie vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu.

V zmysle § 8, odsek 1, písmeno a), bod 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. je zamestnávateľ povinný:

  •     určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru.

Kontaktná osoba: 

Štefánia Pochybová
Verejná zdravotníčka
mobil+421 948 114 178
email: stefania.pochybova@boz.sk

Share.

Comments are closed.