25.01.2020 Akreditovaný vzdelávací program „LEKTOR“ v rozsahu 100 hodín

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje Akreditovaný vzdelávací program „LEKTOR“ v rozsahu 100hod.

Termín: začiatok kurzu 25.1.2021 o 8:00 hod

Miesto konania: BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Kontaktné osoby:

Ing. Milan Bojsa

Vedúci oddelenia školení a kurzov

mobil: +421 905 868 818

Môžete nás kontaktovať aj emailom: milan.bojsa@boz.sk

Prihláška na kurz v PDF

Cieľová skupina: kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť v oblasti výchovy a vzdelávania dospelých. Absolvovanie kurzu je nevyhnutnou podmienkou k vykonávaniu činnosti príp. profesie školiteľa.

Share.

Comments are closed.