streda, 28 septembra
  • English

26.07.2021 / 10.08.2021 – Školenie prvej pomoci

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje :

Školenie prvej pomoci

Termín : 26.07.2021 o 10.15 hod.

                10.08.2021  o 10.15 hod.

Miesto školenia : BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť školenie prvej pomoci:

V zmysle § 30d, odsek 1, písmeno h, bod 4 a 5 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. náplňou činnosti PZS je: 

  • organizovanie systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov,
  • organizovanie vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu.

V zmysle § 8, odsek 1, písmeno a), bod 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. je zamestnávateľ povinný:

  •     určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru.

Výsledkom školenia je Potvrdenie o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci (potrebné napríklad v autoškole) 

Prihláška na kurz  26.07.2021

Prihláška na kurz 10.08.2021

Kontakt na školiteľa: 

Mgr. Eva Oršulová

Verejný Zdravotník
Pracovná zdravotna služba
mobil: +421 948 313 118
email: eva.orsulova@boz.sk

 

Share.

Comments are closed.