nedeľa, október 17
  • English

27.09.2021 – 12.11.2021 – Základný kurz BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Základný kurz BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK.

Kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Kurz prebieha v 4-týždňových sústredeniach a je ukončený záverečným overením vedomostí. Účastník získa osvedčenie Bezpečnostného technika.

Trvanie kurzu: 27.09.2021 – 12.11.2021

Rozsah: 176 hodín

Cena: 474 eur s DPH

Kurz prebieha v týždenných sústredeniach:

  1. Týždeň: 27.09 – 01.10.2021  Prezenčná forma
  2. Týždeň: 11.10 – 15.10.2021  Prezenčná forma
  3. Týždeň: 25.10 – 29.10.2021  E-learning
  4. Týždeň: 08.11 – 12.11.2021  Prezenčná forma

12.11.2021 Záverečné overenie vedomostí – SKÚŠKY – len prezenčná forma !

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Prihláška na kurz v PDF

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu a v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernenia vlády SR

Podmienkou na zaradenie do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie !

Kontaktná osoba: 

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

email: michaela.antalova@boz.sk

Share.

Comments are closed.