nedeľa, august 9
  • English

29.01.2020 Odborná príprava/aktualizačná odborná príprava na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Odbornú prípravu / aktualizačnú odbornú prípravu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Termín: 29.01.2020 o 8:30 hod.

Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Odborná príprava je určená osobám, ktoré majú záujem získať oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb ako aj budúcim zamestnancom a osobám, ktoré zodpovedajú za samotný proces odstraňovania a manipulácie s takýmto materiálom. Aktualizačná odborná príprava je určená zamestnancom a osobám zodpovedným za prevádzkovanie odstraňovania  azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorí majú povinnosť absolvovať takúto aktualizáciu najmenej každých päť rokov od vydania oprávnenia.

Prihláška na stiahnutie TU.

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.sk

Share.

Comments are closed.