Akreditované laboratórium meraní

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Laboratórium bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia

– osvedčenie č. S-310 o akreditácii Laboratória bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. ponúka:

 •  akreditované meranie a hodnotenie:
     hluku v pracovnom prostredí
     tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí
     umelého osvetlenia v pracovnom prostredí
 • moderne vybavené pracovisko a moderná technika, 
 •  konzultačné služby a poradenstvo,
 •  tím odborníkov,
 •  zlepšenie Vášho pracovného prostredia,
 •  dostupnosť na celom území SR, flexibilita, kvalita,
 •  hodnotenie celkovej fyzickej záťaže s použitím prístrojov POLAR -RS400,
 •  hodnotenie lokálnej svalovej záťaže pomocou prístroja EMG Holter,
 •  hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami a ergonómie pracovného prostredia,
 •  hodnotenie psychickej pracovnej záťaže, senzorickej a mentálnej záťaže vyhodnotením štandardizovaného dotazníka.
Pre bližšie informácie a objednávky kontaktujte :
Bc. Mgr. Andrea Gašparíková, Vedúca oddelenia PZS
Mobil : +421 918 805 871
Mail : andrea.gasparikova@boz.sk
Share.

Leave A Reply