Akreditované laboratórium meraní

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Laboratórium bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia

– osvedčenie č. S-310 o akreditácii Laboratória bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. ponúka:
– akreditované meranie a hodnotenie:
   hluku v pracovnom prostredí
   tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí
   umelého osvetlenia v pracovnom prostredí
– moderne vybavené pracovisko a moderná technika, 
– konzultačné služby a poradenstvo,
– tím odborníkov,
– zlepšenie Vášho pracovného prostredia,
– dostupnosť na celom území SR, flexibilita, kvalita,
– hodnotenie celkovej fyzickej záťaže s použitím prístrojov POLAR -RS400,
– hodnotenie lokálnej svalovej záťaže pomocou prístroja EMG Holter,
– hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami a ergonómie pracovného prostredia,
– hodnotenie psychickej pracovnej záťaže, senzorickej a mentálnej záťaže vyhodnotením štandardizovaného dotazníka.

Pre bližšie informácie a objednávky kontaktujte :
Bc. Mgr. Andrea Gašparíková, Vedúca oddelenia PZS
Mobil : +421 918 805 871
Mail : andrea.gasparikova@boz.sk
Share.

Leave A Reply