12.05.2020 Toxické a veľmi toxické látky a zmesi – audiovizuálne školenie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje: Odbornú prípravu / aktualizačnú odbornú prípravu pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.

Termín : 12.05. 2020 so začiatkom o 8:30 hod.  

Miesto školenia : dištančná forma (audiovizuálne školenie). Po obdržaní objednávky Vám bude zaslaný link, cez ktorý sa pripojíte na online vzdelávanie.

Cieľová skupina: organizácie, firmy, resp. osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktná osoba:

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková
Vedúca oddelenia PZS
mobil: +421 918 805 871

Môžete nás kontaktovať aj emailom: andrea.gasparikova@boz.sk

Prihláška na stiahnutie. 

Share.

Comments are closed.