piatok, 14 júna
  • English

Bezpečnosť a Ochrana zdravia pri práci

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

BOZP je neoddeliteľnou súčasťou základných povinností na každom
stupni riadenia vedúcich zamestnancov a manažérov.Ing. Ján Donič, MBA konateľ spoločnosti a CEO

Úroveň pracovného prostredia a bezpečnosti na pracovisku tvoria základný predpoklad úspešnej a produktívnej spoločnosti. Prístup k BOZP oceňujú nie len majitelia, investori, zákazníci, ale aj samotní zamestnanci. Netreba sa obávať odbornej náročnosti ani ekonomických nákladov, ktoré sa pohybujú napr. v promilách nákladov v porovnaní s nákladmi na cenu práce.

Prevencia a riadenie predpokladaných rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí k najdôležitejším základným princípom dosiahnutia merateľných výsledkov v BOZP.

Na základe svojej 30 ročnej praxi v oblasti bezpečnosti práce si Vám dovolím odporučiť 5 základných zásad, pretože BOZP je potrebné riešiť systematicky: 

  1. Stanovte ochranu zdravia a BOZP ako základnú zásadu a Vašu najvyššiu hodnotu a informujte o tom všetkých podriadených aj nadriadených.
  2. Buďte príkladom v prístupe k BOZP, napr. v používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.
  3. Poznajte základné riziká BOZP na Vašom pracovisku a vo Vašom podniku. Vyhodnocujte vždy pred prácou riziká a rizikovosť činností s ohľadom na bezpečnosť práce.
  4. Požadujte splnenie úloh stanovených na odstránenie nedostatkov BOZP a vykonávajte pravidelné kontroly.
  5. Pravidelne oboznamujte, vzdelávajte a vyžadujte potrebnú kvalifikáciu BOZP s upozornením na neformálnosť. Vyhraďte si na to čas a prostriedky.

V spoločnosti BOZPO, s.r.o. Vám poskytneme pomoc s tým ako doplniť, rozšíriť a udržať vyššie uvedené zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V praxi používame rôzne moderné nástroje, ktoré nám legislatívne, technické a technologické podmienky umožňujú. 

V spoločnosti BOZPO, s.r.o.  poskytuje služby a poradenstvo celej škále subjektov najmä zmluvnými výkonmi. Našimi klientmi v oblasti BOZP sú malé a stredné podniky a tiež najväčší slovenskí a zahraniční zamestnávatelia v SR a EÚ. Referencie Vám radi poskytneme na požiadanie. Uvádzam to preto, že si myslím, že si to náš tím a naša firma zaslúži. Mám okolo 200 kolegov, ktorým záleží na výsledku ich práce a celkom určite Vám budú nápomocní.  

Poskytujeme komplexné služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na záver ešte jeden poznatok : Starať sa o bezpečnosť a poriadok na pracovisku a na zverenom úseku nie je žiadny zahraničný trend, je to len a prosto rozumné. 

Ing. Ján Donič, MBA
konateľ spoločnosti a CEO

Share.

Comments are closed.