nedeľa, september 19
  • English

Bezpečnosť a Ochrana zdravia pri práci

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bezpečnosť a Ochrana zdravia pri práci
je neoddeliteľnou súčasťou základných povinností na každom
stupni riadenia vedúcich zamestnancov a manažérov.

Úroveň pracovného prostredia a bezpečnosti na pracovisku tvoria základný predpoklad úspešnej a produktívnej spoločnosti. Prístup k BOZP oceňujú nie len majitelia, investori, zákazníci, ale aj samotní zamestnanci. Netreba sa obávať odbornej náročnosti ani ekonomických nákladov, ktoré sa pohybujú napr. v promilách nákladov v porovnaní s nákladmi na cenu práce.

Prevencia a riadenie predpokladaných rizík patrí k najdôležitejším základným princípom dosiahnutia merateľných výsledkov v BOZP. Je potrebné ich riešiť systematicky. Na základe svojej 30 ročnej praxi v oblasti bezpečnosti práce si dovolím Vám odporučiť a osvojiť si 5 základných zásad: 

  1. Stanovte ochranu zdravia a BOZP ako základnú zásadu a Vašu najvyššiu hodnotu a informujte o tom všetkých podriadených aj nadriadených
  2. Buďte príkladom v prístupe k BOZP a k poriadku, napr. len v používaní OOPP
  3. Poznajte základné riziká BOZP na Vašom pracovisku a vo Vašom podniku, vyhodnocujte vždy pred prácou riziká a rizikovosť činností 
  4. Požadujte splnenie úloh stanovených na odstránenie nedostatkov BOZP a vykonávajte pravidelné kontroly 
  5. Pravidelne oboznamujte, vzdelávajte a vyžadujte potrebnú kvalifikáciu BOZP s upozornením na neformálnosť. Vyhraďte si na to čas a prostriedky.

Radi Vám poskytneme pomoc na to ako doplniť, rozšíriť a udržať vyššie uvedené zásady v praxi a to rôznymi modernými nástrojmi, ktoré nám legislatívne, technické a technologické podmienky umožňujú. 

Naša spoločnosť poskytuje služby a poradenstvo celej škále subjektov najmä zmluvnými výkonmi  cez malé a stredné podniky až k najväčším slovenským a zahraničným zamestnávateľov v SR a EÚ. Referencie je možné poskytnúť na požiadanie. Uvádzam to preto, že si myslím, že si to náš tím a naša firma zaslúži. Mám okolo 200 kolegov, ktorým zaručene výsledok práce nie je ľahostajný a celkom určite Vám budú nápomocní.  

Na záver ešte jeden poznatok : Starať sa o bezpečnosť a poriadok na pracovisku a na zverenom úseku nie je žiadny zahraničný trend, je to len a prosto rozumné. 

Ing. Ján Donič, MBA
konateľ spoločnosti a CEO

Share.

Comments are closed.