pondelok, október 18
 • English

Bezpečnostnotechnická služba (BTS)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace s bezpečnosťou technických zriadení na základe vydaných oprávnení MPSVaR a NIP (č. BTS-000015-06, VVZ-0478/07-01.1) a príslušných osvedčení zamestnancov pravidelnými výkonmi priamo u objednávateľa.

Máte záujem o služby BTS? Kontaktujte nás:

Ing. Ľuboš Svítok – Vedúci oddelenia BTS

Mobil: +421 918 363 882, Email: lubos.svitok@boz.sk


Rozsah služieb a činností : 

 • zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika  priamo u objednávateľa,
 • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia, 
 • vypracovanie zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP,
 • posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov,
 • poradenstvo (mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov,
 • príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu,
 • zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu,
 • poradenstvo pri zavádzaní systému OHSAS 18001,
 • organizovanie školení zamestnancov,
 •  vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku.

Sledujeme zmeny v legislatíve BOZP, buďte aj vy v obraze, vďaka našej softvérovej aplikácii Eboz. Teraz máte možnosť pracovať s ňou 14 dní ZDARMA. Vždy po ruke tak môžete mať aj Zákon 124/2006 o BOZP, povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP,  ako postupovať pri pracovnom úraze a ďalšie.

 
 
Share.

Comments are closed.