sobota, 20 apríla
 • English

Bezpečnostno technická služba (BTS)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. ponúka v oblasti bezpečnosti práce formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov. Taktiež aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice ISO 45001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace s bezpečnosťou technických zriadení na základe vydaných oprávnení MPSVaR a NIP (č. BTS-000015-06, VVZ-0478/07-01.1) a príslušných osvedčení zamestnancov pravidelnými výkonmi priamo u objednávateľa.

Máte záujem o služby BTS? Kontaktujte nás:

Ing. Ľuboš Svítok – Vedúci oddelenia BTS

Mobil: +421 918 363 882, Email: lubos.svitok@boz.sk


Rozsah služieb a činností BTS : 

 • zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika  priamo vo Vašej firme,
 • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia, 
 • vypracovanie zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP,
 • posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov,
 • poradenstvo (mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov,
 • príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu,
 • zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu,
 • poradenstvo pri zavádzaní systému ISO 45001,
 • organizovanie školení zamestnancov,
 •  vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku.

Ako novinku ponúkame aj návrh a riešenie podlahového značenia

Ponuka tvorby podlahového značenia od BOZPO

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. je na trhu viac ako 25 rokov a hlavnou výhodou je profesionálny prístup, kvalita poskytovaných služieb, odbornosť tímu a komplexnosť poskytovania služieb v rámci celého Slovenska a Česka.

Disponujeme tímom odborných zamestnancov, s príslušným osvedčením na výkon činností vo všetkých oblastiach bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

Našou úlohou je starostlivosť o zmluvných klientov v plnom rozsahu, medzi ktoré patrí najmä:

 • školenie zamestnancov z bezpečnosti pri práci,  požiarnej ochrany,  civilnej ochrany,
 • poradenstvo pri preprave a manipulácií nebezpečných vecí ADR,
 • školenie manažmentu v riadení BOZP v podniku,
 • profesionálne vyhodnotenie analýzy rizík na pracovisku prostredníctvom vlastnej aplikácie,
 • spracovanie zákonnej, doplnkovej ale aj nadštandardnej dokumentácie,
 • poradenstvo v daných oblastiach,
 • výmena informácií pri výkonoch prostredníctvom vlastného softwéru,
 • priama kooperácia klienta s prideleným technikom,
 • výkon dychových skúšok určeným meradlom,
 • individuálny prístup k riešeným úlohám a otázkam zo strany klienta či konzultácie a priama kooperácia pri kontrolách štátnych orgánov.

Sledujeme zmeny v legislatíve BOZP, buďte aj vy v obraze, vďaka našej softvérovej aplikácii Eboz.  Teraz máte možnosť pracovať s ňou 14 dní ZDARMA. Vždy po ruke tak môžete mať aj Zákon 124/2006 o BOZP, povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP,  ako postupovať pri pracovnom úraze a ďalšie.

 
 
Share.

Comments are closed.