Bezpečnostnotechnická služba

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace s bezpečnosťou technických zriadení na základe vydaných oprávnení MPSVaR a NIP (č. BTS-000015-06, VVZ-0478/07-01.1) a príslušných osvedčení zamestnancov pravidelnými výkonmi priamo u objednávateľa.

Sledujeme zmeny v legislatíve BOZP, buďte aj vy v obraze, vďaka našej softvérovej aplikácii Eboz. Teraz máte možnosť pracovať s ňou 14 dní ZDARMA. Vždy po ruke tak môžete mať aj Zákon 124/2006 o BOZP, povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP,  ako postupovať pri pracovnom úraze a ďalšie.

Rozsah služieb a činností : 

  • zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika  priamo u objednávateľa,
  • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia, 
  • vypracovanie zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP,
  • posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov,
  • poradenstvo (mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov,
  • príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu,
  • zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu,
  • poradenstvo pri zavádzaní systému OHSAS 18001,
  • organizovanie školení zamestnancov,
  •  vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku.
 
Share.

Comments are closed.