pondelok, február 19
  • English

Bezpečnostný projekt IS na ochranu osobných údajov

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému  na ochranu osobných údajov v zmysle  Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a potrebnej dokumentácie presne podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Vypracovanie projektu Vám pomôže predísť nasledovným nepríjemnostiam:
·  potenciálna pokuta 2 000 € – 200 000 €,
·  skryté a neodhalené bezpečnostné riziká a hrozby,
·  pretrvávajúce nebezpečenstvo straty dôležitých a citlivých dát
·  stratu dôvery klientov.

 

Ďalšie dôvody prečo mať bezpečnostný projekt:
·  zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
·  zodpovednosť prevádzkovateľa za bezpečnosť,
·  zvýšenie bezpečnosti osobných údajov klientov,
·  spracúvanie osobných údajov,
·  dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov,
·  rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného
   systému,
·  používanie informačného systému.

Projekt pozostáva z nasledujúcich častí:

BEZPEČNOSTNÝ ZÁMER
tvoria opis aktív Vašej spoločnosti, opis strategických cieľov, opis Vami predpokladaných hrozieb a opis prostredia, v ktorom sa Vaša spoločnosť nachádza.

RIZIKOVÁ ANALÝZA
posudzuje a objektivizuje vplyv hrozieb na aktíva a strategické ciele Vašej spoločnosti na základe výstupov z bezpečnostného zámeru.

BEZPEČNOSTNÉ SMERNICE
 ich účelom je na základe rizikovej analýzy prijať také opatrenia, ktoré budú minimalizovať riziká identifikované v rizikovej analýze.

Osobnými údajmi sú nielen titul, meno, priezvisko, adresa a ďalšie kontaktné údaje, dátum narodenia, rodné číslo, ako aj údaje o správaní alebo konaní, biometrické údaje, ale aj akékoľvek informácie o osobných vlastnostiach, pomeroch alebo o iných špecifických znakoch, ktoré charakterizujú alebo odhaľujú fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Ak Vás naša ponuka zaujala, nemáte ešte Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov vypracované, neváhajte nás kontaktovať:
webová stránka:  www.boz.sk
e-mail: boz@boz.sk alebo na telefónne číslo 0948 443 480

Pre vypracovanie cenovej ponuky zašlite vyplnené dotazníky na emailovú adresu:eva.nemethova@boz.sk,
radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky a poskytneme viac informácii.

Share.

Leave A Reply