BOZPO predstavuje PZS – pracovnú zdravotnú službu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. vám prostredníctvom pútavého videa predstavuje pracovnú zdravotnú službu (PZS).

Máte záujem o služby PZS? Kontaktujte nás:

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková – Vedúca oddelenia PZS

Mobil: +421 918 805 871, Email: andrea.gasparikova@boz.sk


Spoločnosť BOZPO má celoslovenské pôsobenie a disponujeme tímom skúsených verejných zdravotníkov a pracovných lekárov so špecializáciou pracovné lekárstvo a služby zdravia pri práci. Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečovať posudzovanie zdravotných rizík pre svojich zamestnancov a posudzovať ich zdravotnú spôsobilosť na prácu.

Share.

Comments are closed.