nedeľa, apríl 11
 • English

BOZPO webinár – Pracovné právo v aplikačnej praxi – praktické príklady vybraných aktuálnych tém z poznatkov z inšpekčnej činnosti

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prednášajúci:

JUDr. Ing. Róbert Bulla, PhD., MBA, LLM.

Obsahová náplň:

 • Prínos zásadných zmien v novelizovaných pracovnoprávnych predpisoch a aplikačná prax 
 • Minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenia po novom (od 1.1.2021) 
 • Obvyklé zamerania kontrolnej činnosti štátnych orgánov – na čo by zamestnávateľ nemal zabúdať
 • Zmena legislatívy v oblasti nelegálneho zamestnávania, závislá práca štatutárnych zástupcov právnických osôb 
 • Koronavírus a ochrana práce – oprávnenia inšpektorov práce Home office – povinnosti zamestnávateľa z pohľadu pracovného práva a z pohľadu BOZP – dozorná činnosť
 • Poznatky z inšpekčnej činnosti: 
  • Najčastejšie porušenia predpisov pri vzniku pracovnoprávnych vzťahov 
  • Poskytovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, príspevok na športovú činnosť dieťaťa 
  • Zisťované porušenia predpisov pri určovaní čerpania dovolenky 
  • Evidencia pracovného času (čo najjednoduchšie a legislatívne správne)
  • Pracovný čas, odpočinky po práci a legislatívou akceptovaná variabilita pri ich rozvrhovaní
  • Najzávažnejšie porušenia predpisov v oblasti odmeňovania 
  • Otec na materskej dovolenke a zároveň na novej pracovnej pozícii – odhaľovanie podvodných konaní 
  • Prekážky v práci – nároky zamestnanca, výber praktických príkladov 
  • Skúsenosti inšpektorátov práce so zabezpečovaním práv chránených oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
  • Výber z aktuálnej rozhodovacej činnosti súdov – preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov

Cieľová skupina:

vrcholoví predstavitelia spoločností, konatelia spoločností, zamestnanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti personálnych a mzdových útvarov, zástupcovia zamestnancov.

Vaše otázky do diskusie posielajte mailom na adresu: milan.bojsa@boz.sk do 16.3.2021. 

Organizačné pokyny: 

Po prihlásení cez formulár nižšie Vám pošleme faktúru na úhradu účastníckeho poplatku. Po uhradení faktúry Vám pošleme prihlasovací link s návodom na pripojenie. Webinár bude prebiehať prostredníctvom živého vysielania na YouTube. 

Dátum a čas: 17.3.2021 10:00 – 13:00 

Platobné údaje: 

Tatra banka, a.s. 

2948045755/1100
SK75 1100 0000 0029 4804 5755
TATRSKBX
SLOVAKIA

Cena webináru: 60€ bez DPH (72€ s DPH) / osoba 

Na webinár je nutné sa prihlásiť a uhradiť do 16.3.2021

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na: 

 

Ing. Milan Bojsa

Vedúci oddelenia školení a kurzov

mobil: +421 905 868 818

Môžete nás kontaktovať aj emailom: milan.bojsa@boz.sk

 

Prihlasovací formulár:

Share.

Comments are closed.