BOZPO Webinár – 12.2.2021 – Aktuálne informácie pri zabezpečovaní činností služieb BOZP v čase pandémie COVID 19

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prednášajúci: 

Lektor + moderátor: Ing. Ľubomír Markovič – BOZPO, s.r.o., riaditeľ úseku služieb

Lektor NIP SR: Ing. Michal Horňák – NIP SR, Odbor riadenia inšpekcie práce, riaditeľ odboru

Obsah : Aktuálne informácie pri zabezpečovaní činností služieb BOZP v čase pandémie COVID 19

  • Zmeny v zákone o BOZP súvisiace s mimoriadnym stavom
  • Výchova a vzdelávanie počas mimoriadnej situácie, možnosti elektronickej audiovizuálnej formy vzdelávania
  • Odlišné Povinnosti zamestnávateľov v čase núdzového stavu vo vzťahu k OPaOS VTZ
  • Prispôsobenie pracovísk a ochrana zamestnancov počas výskytu COVID-19
  • Home Office v čase pandemických opatrení
  • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci v období mimoriadneho stavu a krízovej situácii
  • Plnenie povinnosti zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav počas mimoriadneho stavu

Záver : diskusia

Vaše otázky do diskusie posielajte mailom na adresu: milan.bojsa@boz.sk do 11.2.2021. 

Organizačné pokyny: 

Po prihlásení cez formulár nižšie Vám pošleme faktúru na úhradu účastníckeho poplatku. Po uhradení faktúry Vám pošleme prihlasovací link s návodom na pripojenie. Webinár bude prebiehať prostredníctvom živého vysielania na YouTube. 

Dátum a čas: 12.2.2021 10:00 – 12:00 

Platobné údaje: 

Tatra banka, a.s. 

2948045755/1100
SK75 1100 0000 0029 4804 5755
TATRSKBX
SLOVAKIA

Cena webináru: 20€ bez DPH (24€ s DPH) / osoba 

Na webinár je nutné sa prihlásiť a uhradiť do 11.2.2021

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na: 

Ing. Milan Bojsa

Vedúci oddelenia školení a kurzov

mobil: +421 905 868 818

Môžete nás kontaktovať aj emailom: milan.bojsa@boz.sk

Prihlasovací formulár:

Share.

Comments are closed.