BOZPO, s.r.o. je členom Vision Zero

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Naša spoločnosť BOZPO, s.r.o. sa stala členom a podporovateľom kampane Vision Zero. Všetky spoločnosti podporujúce túto celosvetovú kampaň majú snahu vnútorne aplikovať 7 zlatých pravidiel (7 Golden Rules) na zlepšenie bezpečnosti, zdravia a blaha svojich zamestnancov. 

Myšlienkou tejto kampane je, že všetkým pracovným úrazom a škodám sa dá predchádzať a zabrániť. Sedem zlatých pravidiel „tvorí cestovnú mapu“ smerom k Vision Zero založenú na úspešných a praktických koncepciách riadenia:

  1. Prevezmite vedenie – prejavte záväzok
  2. Identifikujte nebezpečenstvo – kontrolujte riziká
  3. Definujte ciele – vytvorte programy 
  4. Zabezpečte bezpečný a zdravý systém – správne organizujte
  5. Zabezpečte bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku a pri práci so strojmi, zariadeniami
  6. Zlepšujte kvalifikáciu- rozvíjajte kompetencie
  7. Investujte do ľudí- motivujte ich zapojením 

Zoznam spoločností zapojených v kampani Vision zero nájdete tu: http://visionzero.global/companies

Bližšie informácie nájdete na: www.visionzero.global

Share.

Comments are closed.