Browsing: AKTUALITY

AKTUALITY Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti ochrany životného prostredia.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OTÁZKA: Kedy sa Vás týka povinnosť vypracovať evidenciu odpadov za rok 2018? ODPOVEĎ: Ak Vám vo firme vznikol akýkoľvek odpad (obaly z papiera a plastov, oleje, žiarivky,…

1 2 3 18