pondelok, 27 mája
  • English

Browsing: ŠKOLENIA A KURZY

V zozname nižšie vidíte aktuálne naplánované bozp školenia uskutočňované prezenčnou formou a dištančnou formou (audiovizuálne školenia). V prípade, že nevidíte školenie, o ktoré máte záujem, kontaktujte naše školiace oddelenie.

Zoznam školení, ktoré poskytuje školiace stredisko BOZPO nájdete tu.

Kontaktné osoby:
Ing. Michaela Antalová, Manažérka školení a kurzov, mobil: +421 948 328 196
Ing. Milan Bojsa, Vedúci oddelenia školení a kurzov,  mobil: +421 905 868 818
Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.sk

Počas aktuálnej situácie vykonávame školenia a kurzy  za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení: každý účastník musí mať rúško, dodržiava sa 2 metrový odstup účastníkov, je zabezpečená dezinfekcia na ruky a každému účastníkovi je pri vstupe zmeraná teplota.


Spoločnosť BOZPO, s.r.o, ponúka aj možnosť absolvovať vybrané školenia bozp online, teda formou elearningu. Nielen zákonné školenia bozp tak môžete absolvovať kdekoľvek, vtedy keď vám to najviac vyhovuje.

Takéto školenie predstavuje značnú úsporu času, tak aj finančných prostriedkov.

Online tak môžete absolvovať napríklad: Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (bozp), Školenie ochrana pred požiarmi, Školenie vodiči referenti. Elearningom môžete absolvovať aj teoretickú časť pri školení pílčikov, rovnako aj pri školení motorových vozíkov. Pri oboch kurzoch je potrebné absolvovať aj praktickú časť, ktorú je možné zabezpečiť naše školiace oddelenie.

Podrobné informácie o elearningových školeniach bozp (zoznam ponúkaných elearningových školení, ceny, a ďalšie informácie) nájdete na našej webstránke www.elearningbozp.sk


1 2 3 34