Browsing: Školenia a kurzy


Predstavujeme Vám školiace oddelenie BOZPO v podaní šarmantnej manažérky školenia a kurzov Ing. Michaely Antalovej.

Ing. Michaela Antalová – Manažér školení a kurzov

mobil: +421 948 328 196     email: michaela.antalova@boz.sk


Nasledujúce školenia a kurzy: 

Školenia Vodiči referentských vozidiel zabezpečujeme každý pondelok a štvrtok od 9:00 hod. Pre viac informácii nás môžete kontaktovať na: Ing. Michaela Antalová Manažérka školení a kurzov mobil: +421 948 328 196 email: michaela.antalova@boz.sk

Share.

Školenia BOZP a OPP zabezpečujeme každý pondelok a štvrtok od 8:00 hod. prezenčnou formou v budove BOZPO, Ciglianska cesta 32, Prievidza Školenie sa dá vykonať aj formou e-learningu, bližšie informácie o e-learningových školeniach nájdete na tomto odkaze Pre viac informácii školenie audiovizuálnou formou nás môžete kontaktovať na: Ing. Michaela Antalová Manažérka školení a kurzov mobil: +421 948 328 196 email: michaela.antalova@boz.sk

Share.

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje : Kurz prvej pomoci Termín : 12.10.2021 od 10.00 hod. Miesto školenia : BOZPO, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť školenie prvej pomoci: V zmysle § 30d, odsek 1, písmeno h, bod 4 a 5 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. náplňou činnosti PZS je: organizovanie systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov, organizovanie vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu. V zmysle § 8, odsek 1, písmeno a), bod 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.…

Share.

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje : Školenie prvej pomoci Termín : 26.07.2021 o 10.15 hod. 10.08.2021 o 10.15 hod. Miesto školenia : BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť školenie prvej pomoci: V zmysle § 30d, odsek 1, písmeno h, bod 4 a 5 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. náplňou činnosti PZS je: organizovanie systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov, organizovanie vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu. V zmysle § 8, odsek 1, písmeno a), bod 3 zákona NR SR…

Share.

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na : Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov § 21 až § 23 v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Termín: 28.06.2021 Čas: 8:00 hod. Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza Ing. Michaela Antalová Manažérka školení a kurzov mobil: +421 948 328 196 email: michaela.antalova@boz.sk

Share.

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na : Základný kurz elektrotechnikov § 21 až § 23 v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Termín: 28.06. – 30.06.2021 Čas: 8:00 hod. Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza Ing. Michaela Antalová Manažérka školení a kurzov mobil: +421 948 328 196 email: michaela.antalova@boz.sk

Share.

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na : Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek (dobrovoľní hasiči) Termín: 22.6.2021 – 26.6.2021 Čas: 8:00 hod. Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza Ing. Michaela Antalová Manažérka školení a kurzov mobil: +421 948 328 196 email: michaela.antalova@boz.sk

Share.

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na : Základná odborná príprava na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení Termín: od 21.6.2021 – 22.6.2021 Čas: 8:00 hod. Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza Ing. Michaela Antalová Manažérka školení a kurzov mobil: +421 948 328 196 email: michaela.antalova@boz.sk

Share.

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na : Opakované oboznamovanie / Aktualizačná odborná príprava na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly Termín: 18.06.2021 Čas: 8:00 hod. Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza Ing. Michaela Antalová Manažérka školení a kurzov mobil: +421 948 328 196 email: michaela.antalova@boz.sk

Share.

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na : Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek (dobrovoľní hasiči) Termín: od 15.6.2021 – 19.6.2021 Čas: 8:00 hod. Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza Ing. Michaela Antalová Manažérka školení a kurzov mobil: +421 948 328 196 email: michaela.antalova@boz.sk

Share.
1 2