pondelok, 27 mája
  • English

Browsing: Školenia a kurzy


V prípade záujmu o školenia a kurzy môžete kontakovať manažérku školení a kurzov Ing. Michaelu Antalovú.

Ing. Michaela Antalová – Manažér školení a kurzov

mobil: +421 948 328 196     email: michaela.antalova@boz.sk


Nasledujúce školenia a kurzy: 

1 2 3 18