Browsing: BOZPO SLUŽBY

AKTUALITY OOPP
Periodické revízie OOPP (POZ-OOPP)

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. vám predstavuje široký rozsah nových služieb v oblasti periodických revízií OOPP . Konkrétne sa jedná o nasledujúce služby, ktoré sme pripravili so záujmom…

BOZPO SLUŽBY bezpecnost-a-ochrana-zdravia-pri-praci-bozp
Bezpečnosť a Ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) BOZP je neoddeliteľnou súčasťou základných povinností na každom stupni riadenia vedúcich zamestnancov a manažérov. Úroveň pracovného prostredia a bezpečnosti na pracovisku…

BOZPO SLUŽBY bozpo prievidza ambulancia pracovneho lekarstva pzs
Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č.: OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007. Máte záujem o služby PZS? Kontaktujte nás: Ivana…

BOZPO SLUŽBY Koordinácia bezpečnosti na stavenisku
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Koordinácia bezpečnosti je nesmierne dôležitá činnosť z hľadiska predchádzania úrazov na stavenisku, ktoré je rizikovým pracoviskom. Stavebníctvo patrí k najrizikovejším odvetviam. Realizáciu jednotlivých prác na stavenisku…

BOZPO SLUŽBY Akreditované laboratórium merania
Akreditované laboratórium meraní

Laboratórium bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v roku 2011 získala od Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS osvedčenie o akreditácii č. S – 310,…

BOZPO SLUŽBY Ohrana pred požiarmi
Ochrana pred požiarmi

Na požiadanie zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a…

BOZPO SLUŽBY Požiarna bezpečnosť stavieb
Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť BOZPO zabezpečuje v zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcich vyhlášok a iných právnych predpisov a noriem vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou…

1 2