Browsing: BOZPO SLUŽBY

BOZPO SLUŽBY
Bezpečnosť a Ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a Ochrana zdravia pri práci je neoddeliteľnou súčasťou základných povinností na každom stupni riadenia vedúcich zamestnancov a manažérov. Úroveň pracovného prostredia a bezpečnosti na pracovisku tvoria základný predpoklad…

BOZPO SLUŽBY bozpo prievidza ambulancia pracovneho lekarstva pzs
Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., Prievidza má vydané Rozhodnutie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach č. B/2020/4860-EPID-16720 na prevádzkovanie mobilného odberového miesta. Rozhodnutie regionálneho úradu…

BOZPO SLUŽBY Koordinácia bezpečnosti na stavenisku
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä: Uplatňovanie všeobecných…

BOZPO SLUŽBY Akreditované laboratórium merania
Akreditované laboratórium meraní

Laboratórium bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v roku 2011 získala od Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS osvedčenie o akreditácii č. S – 310,…

BOZPO SLUŽBY Ohrana pred požiarmi
Ochrana pred požiarmi

Na požiadanie zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a…

BOZPO SLUŽBY Požiarna bezpečnosť stavieb
Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť BOZPO zabezpečuje v zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcich vyhlášok a iných právnych predpisov a noriem vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou…

1 2