Browsing: BOZPO SLUŽBY

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje službu v súvislosti s prevenciou a ochranou pred výbuchom
Prevencia a ochrana pred výbuchom

Rozsah: a) posudzovanie rizika výbuchu, b) vypracovanie písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom, c) spracovanie prevádzkového poriadku pre výbušné prostredie, d) spracovanie pokynov na prácu pre…

BOZPO SLUŽBY Výkon akreditovaného merania faktorov pracovného prostredia v priestoroch firmy.
Akreditované laboratórium meraní

Laboratórium bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia – osvedčenie č. S-310 o akreditácii Laboratória bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia Spoločnosť BOZPO, s.r.o. ponúka: akreditované meranie a hodnotenie:…

BOZPO SLUŽBY Ukážka požiarneho zariadenia.
Kontrola a servis požiarnych zariadení

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. je pripravená vykonať pre Vás kontrolu a servis požiarnych zariadení. Kontroly, opravy a servis zaisťujeme v termínoch stanovených legislatívnymi požiadavkami. Opravy, dodanie materiálu…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, zabezpečuje legislatívne požiadavky v rámci ochrany životného prostredia vo vašej firme.
Ochrana životného prostredia

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. pre Vás zabezpečí služby z oblasti ochrany životného prostredia (OŽP). Odpadové hospodárstvo: vypracovanie havarijného plánu na nakladanie s odpadom vypracovanie evidencie odpadov vypracovanie…

BOZPO SLUŽBY
Špecializované činnosti

Kontrola OOPP pre práce vo výškach Kontrola sa vykonáva na základe: Vyhlášky č.147/2013 Z.z. 5.2. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej…