Browsing: Nezaradené

Nezaradené Kurz prvej pomoci v BOZPO, s.r.o.
15.02.2019 Kurz prvej pomoci

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., Vás pozýva na: Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky. Cena za…

Nezaradené Kurz prvej pomoci v BOZPO, s.r.o.
25.09.2018 – Kurz prvej pomoci

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., Vás pozýva na: Kurz prvej pomoci ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky. Cena za…

Nezaradené
Propagačné materiály a videá BOZPO

VIRTUÁLNA PREHLIADKA Sídlo riaditeľstva Ambulancia pracovného lekárstva PREZENTAČNÉ VIDEO BOZPO ELEARNING BOZPO ELEARNING BOZPO – SOFTVÉR PRE VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE EBOZ – SOFTVÉR PRE…

Nezaradené Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti civilnej ochrany, rovnako aj prostriedky na jej zabezpečenie napríklad plynové masky
Civilná ochrana

Prvoradým cieľom civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre prežitie pri vzniku mimoriadnych udalostí a aj počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.…

Nezaradené Spoločnosť BOZPO, s.r.o., zabezpečuje služby v súvislosti s požiarnou bezpečnosťou stavieb
Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje v zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcich vyhlášok a iných právnych predpisov a noriem vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a…

Nezaradené
Oprávnenia

POVINNÉ OPRÁVNENIA A OSVEDČENIA, CERTIFIKÁTY Oprávnenia vydané NIP SR : Bezpečnostnotechnická služba oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby Oprávnenia vydané NIP SR na výchovu a vzdelávanie :…

1 2