Browsing: O NÁS

O NÁS
Sponzoring

PRIEVIDZA STREETBALL 2018 DEŇ ŠPORTU PRIEVIDZA 2018 HOKEJBAL CUP HANDLOVÁ 2018 HOKEJOVÝ CLUB PRIEVIDZA 2017/2018 Majstrovstvá Slovenskej republiky v hasičskom športe 2017 Jachting Chorvátsko 2017 Hornonitrianska…

O NÁS
Záruky a poistenia

Naša spoločnosť je poistená u renomovanej poisťovacej spoločnosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou (zodpovednosť za škody na majetku, živote a zdraví spôsobené tretej osobe dodávanými činnosťami…

O NÁS
Obchodné podmienky a GDPR

1. Objednávka Objednávka od odberateľa je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá momentom záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje telefonické alebo e-mailové potvrdenie objednávky. Od…

O NÁS
Záruky a poistenia

Naša spoločnosť je poistená u renomovanej poisťovacej spoločnosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou (zodpovednosť za škody na majetku, živote a zdraví spôsobené tretej osobe dodávanými činnosťami…

O NÁS
Partnerstvo a členstvo

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAPSR) je dobrovoľné združenie právnických osôb pôsobiacich v oblastiach výskum, vývoj a predaj motorových vozidiel, dovoz motorových vozidiel a obchodovanie s…

O NÁS
Poslanie, vízia, zdieľané hodnoty

Poslanie Poslaním spoločnosti BOZPO je poskytovať kvalitné služby spoločnostiam na akomkoľvek stupni vývoja. Držíme sa zásady, že úspech každej služby závisí od toho, akú hodnotu prinesie…

O NÁS
O nás

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (tiež len bezpečnosť práce a BOZP) je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti o bezpečnosť a zdravie a…