Browsing: DHZ

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR BOZPO

DHZ BOZPO Prievidza je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami. 

Hlavným cieľom DHZ BOZPO Prievidza je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v rámci právnickej osoby a v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi najmä:

  • zásahovej činnosti, technickej pomoci
  • protipožiarna prevencia a výchova pri predchádzaní požiarov
  • odborná príprava, školenia, výcvik a previerky pripravenosti DHZ
  • výchova detí a mládeže
  • spolupráca s obcami regiónu okresu Prievidza
  • civilná ochrana obyvateľstva
  • plnenie povinností obecného hasičského zboru
  • zveľaďovanie dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi
  • cezhraničná spolupráca
TÍM DHZ BOZPO

 

AKTIVITY TÍMU DHZ BOZPO
2019
Deň detí s hasičskými vozidlami

15. júna 2019 sa areál BOZPO zaplnil detským dupotom a smiechom. Usmiate tváričky nám hovoria, že sa deťom akcia páčila. Nesmierne nás teší, že vidíme „naše BOZPO kids“ rásť a je ich stále viac. Predvádzacie jazdy boli veľkou atrakciou nielen pre deti ale aj dospelých.

MDD v Kocúranoch

2. júna 2019 sa konala oslava Medzinárodného dňa detí v obci Kocúrany v spolupráci s Komisiou kultúry a športu. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže a odmeny. Súčasťou oslavy boli ukážky historickej a súčasnej hasičskej techniky.

Hasičská súťaž Železný hasič

2. júna 2019 sa náš člen DHZ Vladimír Šramka rozhodol zúčastniť súťaže „TFA – Železný hasič“ v obci Lúky. Súťaž pozostávala z veľmi náročných disciplín na zručnosť a vytrvalosť. Vladimír ale všetko s prehľadom zvládol, čo mu prinieslo aj patričné ocenenie. So svojim časom 4:45:28s sa umiestnil na krásnom 2. mieste!

      
MDD na Kľaku

25. mája 2019 sa náš tím zástupcov Dobrovoľného hasičského zboru BOZPO zúčastnil na Dni detí na Kľaku. Prezrieť ste si mohli historické hasičské autá a aj sa v nich odfotiť, detičky si odniesli krásne hasičské nálepky, ktoré sme pripravili práve pre túto akciu. Ďakujeme za Váš záujem potešil nás každý jeden návštevník v našom stánku. Sme radi, že sme mohli prispieť k zážitkom počas tejto akcie.

     

Hasičská súťaž Železný hasič

12. mája 2019 sa Vladimír Šrámka zúčastníl súťaže Železný hasič v Bánovciach nad Bebravou kde získal 5. miesto.

      

2018
BOZPO na oslave 130. výročia založenia DHZ v obci Zemianske Kostoľany

29. septembra 2018 sa v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnili oslavy 130. výročia vzniku DHZ v obci. Pri tejto príležitosti spoločnosť BOZPO prispela k oslavám tohoto významného výročia sprístupnením historickej hasičskej techniky. Tešilo nás, že sme mohli byť súčasťou osláv a vzdať hold tejto ušľachtilej dobrovoľnej činnosti.

   

Hasičská súťaž Železný hasič

V sobotu 22.septembra 2018 sme sa ako sponzor zúčastnili súťaže dobrovoľných hasičov – Železný hasič 2018. Druhý ročník súťaže sa konal na Bojnickom námestí za účasti dobrovoľných hasičov a hasičiek z okolia, ktorí si zmerali svoje sily na trati. Blahoželáme víťazom a ďakujeme organizátorom, že sme sa mohli ako sponzor zúčastniť na tejto zaujímavej akcii.

      

MDD na Kľaku

Dobrovoľný hasičský zbor BOZPO prispel svojou prezentáciou počas Dňa detí na Kľaku 26. mája 2018.

      

2017
Taktické cvičenie

5. augusta 2017 sa po roku opäť uskutočnilo taktické cvičenie dobrovoľného hasičského zboru BOZPO  pri viacúčelovej nádrži v obci Cígeľ.

   

2016
Taktické cvičenie

12. júna 2016 sa v obci Cígeľ na viacúčelovej vodnej nádrži, konalo taktické cvičenie DHZ BOZPO. Cvičenie bolo koordinované spoločne s DHZ Cígeľ. Taktika bola zameraná na vytvorenie dopravného a útočného vedenia a čerpanie vody na hasenie z voľného vodného zdroja za pomoci PS 12. Do aktivít boli zapojené aj deti a manželky dobrovoľných hasičov.

      

2012
Hasičský deň s deťmi

V roku 2012 sa konal Hasičský deň určený hlavne pre deti.

      

2009
Hasičský deň s deťmi

28. novembra 2009 sa konal Hasičský deň určený hlavne pre deti.

      

HASIČSKÉ VOZIDLÁ A TECHNIKA: