Browsing: PORADŇA

AKTUALITY BOOZPO poradňa k téme koronavírus a BOZPO
KORONAVÍRUS

Odpovedáme na Vaše otázky v súvislosti s KORONAVÍRUSOM a BOZPO Otázky do poradne BOZPO môžete zasielať na: dopyt@boz.sk Otázka: Ako dlho možno respirátor používať v práci?…

AKTUALITY Poradňa BOZPO pre oblasť vyhradených technických zariadení (VTZ)
VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

Odpovedáme na Vaše otázky z oblasti vyhradených technických zariadení (VTZ). Otázky do poradne BOZPO môžete zasielať na: dopyt@boz.sk OTÁZKA: Ako má bezpečnostný technik vykonať kontrolu el.…

AKTUALITY Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti pracovnej zdravotnej služby
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Odpovedáme na Vaše otázky z oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS) Otázky do poradne BOZPO môžete zasielať na: dopyt@boz.sk OTÁZKA: Aké sú legislatívne požiadavky ohľadom posúdenia zdravotnej…

AKTUALITY Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti ochrany životného prostredia.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odpovedáme na Vaše otázky z oblasti ochrany životného prostredia (OŽP). Otázky do poradne BOZPO môžete zasielať na: dopyt@boz.sk OTÁZKA: Kedy sa Vás týka povinnosť vypracovať evidenciu odpadov…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti ochrany pred požiarmi.
OCHRANA PRED POŽIARMI

Odpovedáme na Vaše otázky z oblasti ochrany pred požiarmi (OPP). Otázky do poradne BOZPO môžete zasielať na: dopyt@boz.sk OTÁZKA: Ak sa prevádzkovateľ stavby, v ktorej ja nainštalovaná…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti koordinácie bezpečnosti na staveniskách.
KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU

Odpovedáme na Vaše otázky z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku (KOO). Otázky do poradne BOZPO môžete zasielať na: dopyt@boz.sk OTÁZKA: Prečo nás nútia používať na pohyblivých pracovných…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti civilnej ochrany
CIVILNÁ OCHRANA

OTÁZKA: Ako je možné predĺžiť odbornú spôsobilosť z CO a kde? ODPOVEĎ: Odborne spôsobilá osoba je povinná každých 5 rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia…