Browsing: PORADŇA

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Poradňa BOZPO – BOZP

Poradňa BOZPO – BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI OTÁZKA: Aké sú zákonné požiadavky na obsah dokumentácie BOZP? ODPOVEĎ: Problematika je upravená najmä predpismi v platnom znení:…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti vyhradených technických zariadení.
Poradňa BOZPO – VTZ

Poradňa BOZPO – VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA OTÁZKA: Podľa akého predpisu je zamestnávateľ (podnikajúca právnická alebo fyzická osoba) povinná vypracovať a viesť harmonogram a evidenciu vyhradených technických zariadení a ich úradných…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti ochrany pred požiarmi.
Poradňa BOZPO – OPP

Poradňa BOZPO – OCHRANA PRED POŽIARMI OTÁZKA: Ak sa prevádzkovateľ stavby, v ktorej ja nainštalovaná a prevádzkovaná EPS aj napriek skutočnosti, že vzhľadom na charakter a druh…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti koordinácie bezpečnosti na staveniskách.
Poradňa BOZPO – KOO

Poradňa BOZPO – KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU OTÁZKA: Prečo nás nútia používať na pohyblivých pracovných plošinách bezpečnostné postroje, keď plošina je vybavená zábradlím? ODPOVEĎ: V prvom rade sa…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti pracovnej zdravotnej služby
Poradňa BOZPO – PZS

Poradňa BOZPO – PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA OTÁZKA: Potrebujem školenie keď pracujem s toxickými a veľmi toxickými látkami (pôvodne s jedmi) ? Ako často sa musí opakovať? ODPOVEĎ: V zmysle § 15,…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti civilnej ochrany
Poradňa BOZPO – CO

Poradňa BOZPO – CIVILNÁ OCHRANA OTÁZKA: Ako je možné predĺžiť odbornú spôsobilosť z CO a kde? ODPOVEĎ: Odborne spôsobilá osoba je povinná každých 5 rokov od…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti ochrany životného prostredia.
Poradňa BOZPO – OŽP

Poradňa BOZPO – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA OTÁZKA: Ako správne zhromažďovať odpady? ODPOVEĎ: Ako priestory na zhromažďovanie odpadov môžu slúžiť voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné…