Browsing: ŠKOLENIA A KURZY

V zozname nižšie vidíte aktuálne naplánované školenia. V prípade, že nevidíte školenie, o ktoré máte záujem, kontaktujte naše školiace oddelenie.

Kontaktné osoby:
Ing. Michaela Antalová, Manažérka školení a kurzov, mobil: +421 948 328 196
Mgr. Róbert Šujan, Vedúci oddelenia školení a kurzov, mobil: +421 907 712 294
Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.sk


Spoločnosť BOZPO, s.r.o, ponúka aj možnosť absolvovať vybrané školenia bozp online, teda formou elearningu. Nielen zákonné školenia bozp tak môžete absolvovať kdekoľvek, vtedy keď vám to najviac vyhovuje.

Takéto školenie predstavuje značnú úsporu času, tak aj finančných prostriedkov.

Online tak môžete absolvovať napríklad: Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (bozp), Školenie ochrana pred požiarmi, Školenie vodiči referenti. Elearningom môžete absolvovať aj teoretickú časť pri školení pílčikov, rovnako aj pri školení motorových vozíkov. Pri oboch kurzoch je potrebné absolvovať aj praktickú časť, ktorú je možné zabezpečiť cez naše školiace oddelenie.a

Podrobné informácie o elearningových školeniach bozp (zoznam ponúkaných elearningových školení, ceny, a ďalšie informácie) nájdete na našej webstránke www.elearningbozp.sk


1 5 6 7 8 9