Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o. so sídlom v Prievidzi úspešne zavŕšila proces posudzovania a získala nové oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 ods. 1) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

 

Share.

Comments are closed.