sobota, 20 apríla
 • English

Civilná ochrana

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., pre Vás zabezpečí služby v oblasti:

 • Civilnej ochrany obyvateľstva
 • Krízového riadenia
 • Hospodárskej mobilizácie

Našim cieľom je zabezpečiť pripravenosť organizácií na riešenie krízových situácií, súčinnosť pri plnení úloh v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu podľa pokynov a nariadení a zabezpečení zákonných povinností zamestnávateľov v daných oblastiach. 


Služby zahŕňajú: 

 • Vedenie a aktualizácia Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
 • Pomoc pri plnení plánu úloh vydaného Okresným úradom napr. zriaďovaní jednotiek civilnej ochrany a pod.
 • Komunikácia s príslušnými úradmi a zastupovanie pri kontrole zo strany štátnych orgánov
 • Poradenstvo pri plnení ďalších povinností PO a FO – podnikateľov vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z.z. a ostatných vykonávacích predpisov súvisiacich napr. s prevádzkovaním krytov CO, spohotovením jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne a pod.

Vypracovanie dokumentov:

 • Vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti – dokumentácie CO v rozsahu určenom Okresným úradom v zmysle zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vyhlášky 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok
 • Dokumenty súvisiace s ohrozením organiácie násilím
 • Vypracovanie dokumentácie ku krytom CO
 • Vypracovanie dokumentácie na spohotovenie jednoduchého úkrytu budovaného spojpomocne,
 • Vypracovanie dokumentov v oblasti Hospodárskej mobilizácie
 • Vypracovanie protipovodňových plánov
 • Vypracovanie plánu evakuácie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
 • Vypracovanie plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
 • Spracovania karty CO objektu (PO a FO – podnikateľov)

Poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania na úseku CO: 

 • Príprava zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na sebaochranu a vzájomnú pomoc
 • Príprava štábu CO

Najbližšie termíny školení CO: 

Najbližšie termíny kurzov CO: 

12.07.2022 o 8:30

02.08.2022 o 8:30

27.09.2022 o 8:30

18.10.2022 o 8:30

08.11.2022 o 8:30

*Termíny kurzov platia iba pri naplnení minimálnej účasti na kurze – pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať

 


Cena kurzu 

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte prostrwdníctvom formuláru nižšie. (Cena dohodou)

 

Školenie sa dá vykonať aj formou e-learningu, bližšie informácie o e-learningových školeniach nájdete na tomto odkaze

V prípade záujmu o služby CO, krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie môžete kontaktovať: 

Ing. Mgr. Alexandra Markovičová

Manažér CO
Technik, Oddelenie BTS

mobil+421 948 210 305

email: alexandra.markovicova@boz.sk

Share.

Comments are closed.