EBOZ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Softvérová aplikácia eboz
 
– Najaktuálnejšia softvérová aplikácia
– Kvalitný a moderný softvér
– Zdroj potrebných informácií
– Skvalitnenie výkonov
– Rast odbornosti
– Spoľahlivé naplnenie a zabezpečenie náročných legislatívnych požiadaviek
– Kvalifikovaní tvorcovia s dlhoročnými skúsenosťami a praxou v oblasti ochrany práce
Web: www.eboz.sk
 
Využitie aplikácie pre riadiacich pracovníkov a manažérov, odborníkov i technikov v oblastiach:
– BOZP, OPP, PZS, CO, ŽP a Koordinácie bezpečnosti na staveniskách
– Prepojenie okien v rámci jedného predpisu
– Prehľadné a kontrolované vyhľadávanie v predpisoch
MODULY:
– Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
– Ochrana pred požiarmi (OPP)
– Civilná ochrana (CO)
– Pracovná zdravotná služba (PZS)
– Koordinácia bezpečnosti práce na stavenisku (KOO)
– Ochrana životného prostredia (OŽP)
– Posudzovanie rizík
– Evidencie VTZ, PTZ
– Evidencie výkonov – NOVINKA


PREDSTAVUJEME NOVÝ MODUL EVIDENCIA VÝKONOV

Nový modul Evidencia výkonov:
– výkonná pomôcka pre technikov a vedúcich technikov
– rýchly prístup ku stavu nedostatkov pre manažérov
– farebné ikony pre rýchly prehľad o stave výkonov a nedostatkov
– možnosť zadávania výkonov priamo online na pracovisku
– doplnenie výkonu o popis nedostatkov fotografie, dokumenty
– podpis preberacieho protokolu riamo v aplikácii
– prehľadné tlačové výstupy
– podpora mobilných zariadení – smartfón, tablet!

Pozrite si promo stránku kliknutím na tento link alebo kliknutím na obrázok nižšie 


Share.

Leave A Reply