Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje službu v súvislosti s prevenciou a ochranou pred výbuchom

Explosion Prevention and Protection

Explosion Prevention and Protection: (a) explosion risk assessment, (b) elaboration of a written document on the protection against explosions, (c) processing operational rules for explosive environments, (d) processing working instructions…

1 2 3 4 5 6 52