Jednou z prevencií pred vznikom požiaru je čistenie komína

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

„V súvislosti s vykurovacou sezónou, ktorá sa začala ešte v septembri, sú spojená aj isté opatrenia, ktoré by mali ľudia dodržiavať, aby sa vyhli vzniku požiarov. Z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pokračuje Viktor König.“

Viktor König, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach:

„Najčastejšou chybou, ktorú robia ľudia, je, že si nevyčistia a nekontrolujú komín pravidelne. V prvom rade je potrebné, aby si obyvatelia hlavne v príbytkoch, v ktorých vykurujú tuhým palivom, pravidelne čistili vykurovacie teleso, ale aj komín a kontrolovali komín.“

Redaktor:

„V uplynulom období hasiči zaznamenali až 45 prípadov, a z toho práve 27 bolo v súvislosti s nevyčistenými komínmi.“

Viktor König:

„Majú to za povinnosť, ktorú mu ukladá aj zákon o ochrane pred požiarmi, a v prípade zistení, alebo v prípade, že na takom mieste zasahujeme, a zistíme, že nedodržal tieto povinnosti, hrozí im aj pokuta.“

Redaktor:

„Tá sa môže vyšplhať až do výšky 332 eur.“

Zdroj: Rádio Košice

Share.

Comments are closed.